Adatkezelési tájékoztató

Önt bizonyos személyes adatai megadására kértük, amelyek lehetővé teszi a Nissan Automotive Europe (székhely: 8, Rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Franciaország), valamint Nissan Sales CEE Kft. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 3/B.ép.), továbbá a Hivatalos Márkakereskedők (a továbbiakban együttesen „mi” „számunkra" vagy „Adatkezelők”) számára, hogy jobb szolgáltatást biztosítsunk Önnek, továbbá segítik az Önnel történő gördülékeny együttműködést is. Mindannyian önálló adatkezelőként járunk el.

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete rendelkezéseinek megfelelően az alábbiakban részletesen olvashat arról, hogyan használjuk a személyes adatokat: milyen információt gyűjtünk és miért, hogyan használjuk és kivel osztjuk meg azokat.

MILYEN CÉLOK ÉRDEKÉBEN KEZELJÜNK AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?

A személyes adatainak az adatgyűjtő űrlapon, vagy bármely szerződés/megrendelő/számlán történő megosztása lehetővé teszi a Nissan Automotive Europe és a Nissan Sales CEE Kft. továbbá a Hivatalos Nissan Márkakereskedők (a továbbiakban összefoglaló megnevezéssel „mi” „számunkra" vagy „Adatkezelők”) számára, hogy kifejezett hozzájárulás nélkül, a szerződés megkötése és teljesítése céljából:

 1. olyan járműve(ke)t vagy szolgáltatás(oka)t ajánljunk az Ön kérésére, amely érdekelheti Önt,
 2. járművet vagy szolgáltatás(oka)t adjunk el Önnek;
 3. válaszoljunk bármely további termékeket vagy szolgáltatást érintő kérdéseire;
 4. A szerződéses kapcsolat kezelése érdekében ügyfeleinkkel kapcsolatot tartsunk, valamint jogos érdekeink érvényesítése érdekében biztosítsuk üzletmenetünk folytonosságát és garantáljuk ügyfeleink elégedettségét,
 5. járművekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos releváns tájékoztatást adjunk Önnek (pl. termékbiztonsági tájékoztatás, garanciát érintő információk, karbantartási emlékeztető stb.),
 6. elemezzük értékesítési és azt követő szolgáltatásaink, valamint reklámjaink teljesítményét, továbbá a piaci trendeket,
 7. Kezeljük az Ön tesztvezetési igényét,
 8. ügyfeleink elégedettségét felmérjük.

Emellett, az Ön kifejezett előzetes hozzájárulása alapján személyes adatait felhasználhatjuk a járműveinkkel, termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos személyre szabott hirdetések Ön számára történő küldésére is.

MILYEN TÍPUSÚ ADATOKAT GYŰJTÜNK?

A fent említett célokból a következő kategóriájú személyes adatokat gyűjtjük:

 • Személyes adatok (pl. vezetéknév, keresztnév, titulus, cím, e-mail-cím, telefonszám, adószám, személyi ig.-szám, vezetői engedély szám stb.);
 • Magánéleti információk (pl. hobbi, családi állapot, nem, születési hely, idő, preferált nyelv);
 • A vásárlás részletei (pl. érdeklődés tárgyát képező modell, Ön által vásárolt járművek, alkatérszek, tartozékok, egyéb termékek és kért szolgáltatások, Ön tulajdonsában lévő gépjárművek, alvázszám stb.);
 • Pénzügyi információk (pl. finanszírozási részletek)

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG AZ ADATOKAT?

Minden fent említett adatkezelési cél tekintetében az alábbi táblázat tartalmazza, hogy mennyi ideig őrizhetjük meg személyes adatait. Az alább jelzett időtartamok elteltével az adott célból személyes adatait nem kezeljük tovább.

Célok Adatmegőrzés
Az Önt érdeklő termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatok adása és kezelése Az ajánlatot követő legfeljebb 1 évig
Önnek történő gépjármű / alkatrész / tartozék / szolgáltatás értékesítése és az Önnel fennálló szerződéses jogviszony kezelését illetően Jogszabály által előírt ideig
Bármely terméket vagy szolgáltatást érintő kérdéseinek megválaszolása Az igénylést követő legfeljebb 1 évig
A reklámjaink, értékesítési és értékesítést követő szolgáltatásaink teljesítményének továbbá a piaci trendeknek elemzése A reklámot, értékesítést és értékesítést követő szolgáltatást követő legfeljebb 5 év
Járművekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos releváns tájékoztatás adása Önnek (pl. termékbiztonsági tájékoztatás, garanciát érintő információk, karbantartási emlékeztető stb) Jogszabály által előírt ideig
Személyre szabott hirdetések küldése (Direkt marketing, Hírlevél, Profilozás) Az utolsó beleegyezés megszerzését követő legfeljebb 5 évig az ügyfeleink, valamint 3 évig a leendő ügyfeleink számára, vagy a hozzájárulás visszavonásáig – amelyik előbb történik
Ügyfél-elégedettségi felmérések elvégzése. A felmérés időtartama alatt, de egy évnél nem tovább
Tesztvezetési igény kezelése A tesztvezetést követő 5 évig az ügyfeleink, valamint 3 évig a leendő ügyfeleink számára

KIVEL OSZTJUK MEG AZ ADATOKAT?

Annak érdekében, hogy minőségi termékeket és szolgáltatásokat nyújthassunk Önnek személyes adatait megoszthatjuk a partnereinkkel az alábbiak szerint. Biztosítjuk arról, hogy minden ésszerű intézkedést megteszünk annak érdekében, hogy partnereink olyan kötelezettséget vállaljanak, amely alapján az Ön adatai ugyanolyan szintű védelemben részesülnek, mint ha mi kezelnénk őket.

Szolgáltatók

A személyes adatokat megosztjuk olyan vállalatokkal, akik a nevünkben nyújtanak szolgáltatásokat. Ez magában foglalja a webtárhely-szolgáltatást, a levelezést, a marketinget, a nyereményjátékok és egyéb promóciók szponzorálását, az auditálást, az ügyfélrendelések teljesítését, az adatelemzést, az ügyfélszolgálatot és az ügyfél-elégedettségi felméréseket. Ezeknek a vállalatoknak kötelesek védeni az Ön személyes adatait bárhol megtalálhatók, ahol mi működünk.

Nissan vállalatok

Adatait megoszthatjuk további Nissan vállalatokkal, amelyek az adatokat kizárólag az itt meghatározott célokból és feltételeknek megfelelően használhatják. Vállalati fúzió vagy átszervezés esetén az Ön adatait más Nissan vállalatokkal is megoszthatjuk vagy harmadik félnek is átadhatjuk.

Jogszabályi megfelelés és biztonság

Jogszabályok, jogi eljárások, peres eljárások, illetve a tartózkodási helye szerinti országon belüli vagy kívüli közhivataloktól vagy hatóságoktól érkező megkeresések előírhatják számunkra, hogy nemzetbiztonsági, bűnüldözési vagy más közérdek miatt felfedjük az Ön személyes adatait. Amennyiben ezt a jogszabályok lehetővé teszik, ezen adatközlésekről előzetesen tájékoztatjuk Önt.
Személyes adatait akkor is felfedhetjük, ha jóhiszemű meggyőződésünk szerint az adatok felfedése ésszerű mértékben szükséges jogaink védelme, jogorvoslatok igénybevétele, szerződési feltételeink kikényszerítése, csalások kivizsgálása vagy tevékenységeink, illetve felhasználóink védelme érdekében.

Adattovábbítások az EGT-n kívülre

Amennyiben a fenti adatmegosztás keretében személyes adatai az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre is továbbításra kerülnek, különös figyelmet fordítunk az Ön személyes adatainak kezelésére, ezért amennyiben az adatai az EGT-n kívülre kerülnek továbbításra, megfelelő garanciákkal biztosítjuk, hogy az Ön továbbított személyes adatai megfelelő biztonságot élvezzenek. Ezekről a garanciákról és az adattovábbítás részleteiről további információt kaphat a fent említett email címen keresztül az érintett Adatkezelőtől.

MILYEN JOGAI VANNAK?

Ön jogosult arra, hogy hozzáférjen személyes adataihoz, illetve kérheti azok helyesbítését vagy törlését. Ön szintén jogosult arra, hogy tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, illetve kérheti annak korlátozását. Ön jogosult továbbá strukturált és szabványos formátumban megkapni személyes adatait.

Kérjük, hogy valamely fenti jogának gyakorlása esetén, illetve ha panasza merül fel azzal kapcsolatban, hogy a Márkakereskedő hogyan kezeli a személyes adatait forduljon az adott Kereskedőhöz. Az aktuális Márkakereskedői hálózatról információt talál weblapunkon.

Ha valamely kérelme vagy panasza azzal kapcsolatban merül fel, hogy a Nissan Automotive Europe hogyan kezeli a személyes adatait, kérjük küldjön e-mailt a következő címre: dpo@nissan-europe.com.

Ha valamely kérelme vagy panasza azzal kapcsolatban merül fel, hogy a Nissan Sales CEE Kft. hogyan kezeli a személyes adatait, küldjön e-mailt a következő címre: hungary@nissan-services.eu.

Bármely esetben, Önnek szintén jogában áll panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.